Objednávky cez sviatky

23.12.2016 17:32

Od 24.12. 2016 do 3.1. 2017 sa nebudú rozosielať objednávky.

Rovnako nebude možné sa dovolať na teleónne číslo 0904431041.

Všetky objednávky budú vybavené po 3.1. 2017

Späť