Da Hong Pao

Da Hong Pao
  • Výrobca: Čína
  • Hmotnosť: 50g
Kód produktu: AD693
Vaša cena: 5,50 €
Dostupnosť: Týždeň

Da Hong Pao, Veľké šarlátové rúcho, 大红袍, Ta chung pao - legendárny prastarý oolong - cisársky polofermentovaný čaj pochádzajúci zo slávnych povesťami opradených hôr Wu Y,  ležiacich na severe juhočínskej provincie Fu-jian.

Čajové kríčky presované v kaňonoch pod strmými kamennými bralami hôr Wu Yi sú rovnomennej variety Da Hong Pao a majú v sebe esenciu skál, pod ktorými rastú. Čaj sa spracováva klasickým wuišanským spôsobom zavädnuté listy sa nechajú najprv presušiť v otáčavých bubnových peciach, pod ktorými sa kúri tvrdým drevom, aby sa listy vysušili na 50% plochy. Potom prechádzajú procesom fermentácie, pri ktorej sa zmení zvyšných 50% listu. Spracovanie sa ukončí nadymovaním usušených listov nad pahrebami v zemi.

Da Hong Pao je legendárny cirársky čaj, traduje sa o ňom viacero príbehov a legiend. Čajom sa kedysi platili i dane. Historicky najstarší a najslávnejší spomedzi oolongov. Má tmavý pevninský charakter a hutnú, jemne dymovú chuť a vôňu.

Čaj Da Hong Pao je jednotkou medzi slávnymi čajmi nazývanými: Skalné čaje - Wu Yi Yan Cha.